Catalogus

Wie biedt meer?

De Catalogus voor de volgende veiling zal te zijner tijd online beschikbaar zijn.

Veilingreglement

 1. De minimale leeftijd van de bieder/koper is 18 jaar.
 2. Het veilen van de artikelen gebeurt per opbod: het opgeld bedraagt 6% ten laste van de koper.
 3. Er wordt op de veilingavond geveild met koopnummers. Iedere bezoeker krijgt bij entree een kopersnummer. Dit nummer wordt met uw naam en adres in de administratie opgenomen. Wilt u een bod doen op een koopje, dan steekt u  uw koopnummer omhoog. De afslager bepaalt de hoogste bieder, zijn/haar nummer wordt dan genoteerd en in de administratie opgenomen.
 4. Van kavels die niet direct meegenomen kunnen worden, maken wij tegoedbonnen, die u ontvangt als u de kavel koopt. Middels deze tegoedbonnen kunnen de koper en schenker afspraken maken over wanneer iets opgehaald kan worden of plaats vindt.
 5. Indien u een kavel heeft gekocht ontvangt u een koopkaart met het kavelnummer in tweevoud, één koopkaart gaat ondertekend terug om in de administratie te worden opgenomen.
 6. Alle kavels die fysiek aanwezig zijn zullen dezelfde avond door de koper worden meegenomen.
 7. Goederen die niet worden verkocht, vervallen aan de Gemeenschapsveiling.
 8. Betalingen geschieden niet op de avond zelf. U ontvangt van ons een factuur en over te maken op rekening NL20RABO0341398470 van Stichting Gemeenschapsveiling Beemster o.v.v. uw koopnummer.
 9. De beslissing van alle combinaties in de catalogus berust bij het bestuur van de stichting.
 10. De artikelen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden ( staat van nieuw).
 11. Als een aangeboden keezavond,  werkdag, levering op afroep of iets dergelijks binnen een jaar na de veiling nog niet door de koper is afgenomen verjaart het aangebodene, tenzij onderling door schenker en koper anders is overeengekomen.
 12. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur van de stichting.