Opbrengst

Wie biedt meer?

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan verenigingen en stichtingen uit de Beemster.

Delen in de opbrengst

Om voor een financiële ondersteuning van de opbrengst in 2022 in aanmerking te komen kunnen verenigingen en stichting een aanvraag doen. Of uw vereniging of stichting in aanmerking komt voor een aanvraag kunt u zien bij de doelgroep en criteria. Een aanvraag kan worden gedaan middels het aanvraagformulier

Verenigingen en stichtingen uit de hele Beemster kunnen een verzoek doen tot financiële ondersteuning als:

 • één of meerdere leden zich als vrijwilliger bij de stichting Gemeenschapsveiling Beemster hebben aangemeld en zich hebben ingezet om de veiling mogelijk te maken;
 • die maatschappelijk betrokken zijn bij de gemeenschap de Beemster;
 • die toegankelijk zijn voor de hele bevolking van de Beemster;
 • waarvan het ledenbestand en/of de samenstelling ervan bestaan overwegend leden woonachtig in de Beemster;
 • die activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder enige vorm van winstbejag,
  waarvan de uit te voeren werkzaamheden en /of activiteiten geen commercieel karakter dragen;
 • die financieel beheerd worden op een wijze welke naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Gemeenschapsveiling Beemster waarborgen biedt voor een verantwoorde gang van zaken;
 • die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.

Criteria

Bij de toekenning van de aanvragen worden, naast de voorwaarden die worden gesteld aan de doelgroep, met name de volgende criteria in acht genomen:

 • Het aantal leden dat als vrijwilliger heeft deelgenomen om de veiling mogelijk te maken.
 • Het aantal leden dat in Beemster woonachtig is.
 • De mate waarin de vereniging of stichting zelf activiteiten ontplooit voor een extra injectie van de eigen financiële positie
 • Een duidelijke omschrijving van het doel waaraan de financiële tegemoetkoming wordt besteed.
 • De aanwezigheid van een overzicht van de financiële exploitatie in het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar.

Mocht u toch nog vragen hebben, stel ze gerust via het contactformulier op de website, onze Facebookpagina of door gewoon te bellen naar het nummer dat bij de contact gegevens – Over ons- wordt weergegeven.