Verenigingen en Stichtingen

Wie biedt meer?

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan verenigingen en stichtingen uit de Beemster.

Aanvraag tegemoetkoming en criteria

Aanvragen voor een bijdrage moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk 3 weken voor de veilingdatum, uiterlijk 15 april 2022.

Elke stichting of vereniging overlegt bij een aanvraag tot een bijdrage van de Stichting Gemeenschapsveiling Beemster:

  • Een kopie van de statuten, huishoudelijk reglement of een uittreksel waaruit blijkt dat de statutaire zetel Beemster is;
  • Een duidelijke omschrijving van het doel waaraan de financiële tegemoetkoming wordt besteed;
  • Een exploitatiebegroting voor de activiteit/project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd;
  • Een overzicht van eigen acties voor het laten slagen van het aangevraagde project;
  • Vrijwilligers leveren. Het aantal vrijwilligers is niet bepalend voor de hoogte van de opbrengst;
  • Een door het bestuur aangeleverd format met daarin een samenvatting van de bovenstaande gegevens (projectplan);

Gezelligheidssporten en clubjes met een besloten karakter komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Bevestiging ontvangst van de aanvraag

Uiterlijk 2 weken voor de veilingdatum wordt een bevestiging verzonden aan de aanvragende vereniging of stichting of het project in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming.

Aanvraagformulier(indien u meerdere bijlagen meestuurt kunnen deze rechtstreeks naar info@gemeenschapsveilingbeemster.nl mailen)

    n.b. Alle velden zijn verplicht