Verenigingen en Stichtingen

Wie biedt meer?

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan geregistreerde verenigingen en stichtingen uit de Beemster.

Aanvraag tegemoetkoming en criteria

Aanvragen voor een bijdrage moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk 30 juni 2024. U krijgt uiterlijk 15 juli bericht of uw vereniging deelneemt in de verdeling van de opbrengst van de veiling 2 november 2024.

Elke stichting of vereniging kan slechts één project aanmelden voor de veiling van 2 november 2024.
Elke stichting of vereniging overlegt bij een aanvraag voor deelname:

 • Inschrijving Kamer van Koophandel, alleen als u voor de eerste keer een aanvraag doet.
 • Bestemmingsdoel van de te ontvangen gelden.
 • Een overzicht van eigen acties t.b.v. het bestemmingsdoel.
 • Een exploitatiebegroting en/of offerte voor het bestemmingsdoel.
 • Een sluitende balans van het jaar voorafgaande het jaar van de aanvraag.
 • Het door het bestuur ingevulde uniforme aanvraagformulier.
  Dit formulier is bij de uitnodiging om een aanvraag te doen meegestuurd en/of kan worden gedownload van de website.

Gezelligheidssporten en clubs met een besloten karakter komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Bij de toekenning van de aanvragen worden, naast de voorwaarden die worden gesteld aan de doelgroep, met name de volgende criteria in acht genomen:

 • Een duidelijke omschrijving van het doel waaraan de financiële tegemoetkoming wordt besteed.
 • Zijn er vrijwilligers actief namens de aanvragende vereniging/stichting.
 • Indien het aangevraagde bedrag niet in verhouding is van de totale verwachte opbrengst van de veiling wordt het bedrag van de aanvraag naar beneden bijgesteld tot een maximum bedrag. Het uit te keren bedrag wordt nooit hoger dan de aanvraag van de bijdrage.

Bevestiging ontvangst van de aanvraag

Uiterlijk 15 juli wordt een bevestiging verzonden aan de aanvragende vereniging of stichting of het project in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming.

Aanvraagformulier Deze is meegestuurd met de uitnodigingsmail of te downloadnen middels onderstaande link.

U kunt DIT formulier te downloaden, invullen en samen met de bijbehorende bijlagen te mailen naar admin@gemeenschapsveilingbeemster.nl