Verenigingen en Stichtingen

Wie biedt meer?

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan verenigingen en stichtingen uit de Beemster.

Aanvraag tegemoetkoming en criteria

Aanvragen voor een bijdrage moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk 30 juni 2023. U krijgt uiterlijk 30 juni bericht of uw vereniging deelneemt in de verdeling van de opbrengst van de veiling 14 oktober 2023.

Elke stichting of vereniging kan slechts één project aanmelden voor de veiling van 14 oktober 2023.
Elke stichting of vereniging overlegt bij een aanvraag tot een bijdrage van de Stichting Gemeenschapsveiling Beemster:

  • Een kopie van de statuten, huishoudelijk reglement of een uittreksel waaruit blijkt dat de statutaire zetel Beemster is;
  • Een duidelijke omschrijving van het doel waaraan de financiële tegemoetkoming wordt besteed;
  • Een exploitatiebegroting voor de activiteit/project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd;
  • Een overzicht van eigen acties voor het laten slagen van het aangevraagde project;
  • Vrijwilligers leveren. Het aantal vrijwilligers is niet bepalend voor de hoogte van de opbrengst;
  • Een door het bestuur aangeleverd format met daarin een samenvatting van de bovenstaande gegevens (projectplan);
  • Indien niet alle benodigde stukken zijn ontvangen wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Gezelligheidssporten en clubjes met een besloten karakter komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Bevestiging ontvangst van de aanvraag

Uiterlijk 30 juni wordt een bevestiging verzonden aan de aanvragende vereniging of stichting of het project in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming.

Aanvraagformulier(indien u meerdere bijlagen meestuurt kunnen deze rechtstreeks naar admin@gemeenschapsveilingbeemster.nl mailen)

U kunt er voor kiezen DIT formulier te downloaden, invullen en samen met de bijbehorende bijlagen te mailen naar admin@gemeenschapsveilingbeemster.nl

    n.b. Alle velden zijn verplicht